Προφίλ/ About us

Young Liberals is a think tank that deals with the social and political issues of our time. As its name implies, the organization is made up of young people and is addressed to young people, it is liberal and its network extends throughout the Greek territory.

Our aim is to create a free field of dialogue for the Greek young generation so that ideas of open society, social rights, and economic freedom can be expressed creatively, without prejudice or exclusion.

We also grow permanent partnerships with recognized organizations and networks at European, regional and international level. Through conferences, seminars, educational visits, articles and electronic communication, we connect with the ideological trends in the rest of the world, exchange views and bring together young people from Greece and abroad, contributing to a fruitful dialogue on the future of the new generation, enhancing liberal values and combating discrimination.

Οι Ελεύθεροι Νέοι είναι μια ομάδα προβληματισμού (think tank) που ασχολείται με τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής μας. Όπως δηλώνει το όνομά της, η οργάνωση αποτελείται από νέους και απευθύνεται στους νέους, είναι φιλελεύθερη και το δίκτυο της εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ελεύθερο πεδίο διαλόγου για την ελληνική νέα γενιά, έτσι ώστε να εκφραστούν δημιουργικά οι ιδέες της ανοικτής κοινωνίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων και της οικονομικής ελευθερίας, χωρίς προκαταλήψεις και αποκλεισμούς.

Επίσης, καλλιεργούμε μόνιμες συνεργασίες με αναγνωρισμένες οργανώσεις και δίκτυα σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, αρθρογραφία και ηλεκτρονική επικοινωνία ερχόμαστε σε επαφή με τα ιδεολογικά ρεύματα στον υπόλοιπο κόσμο, ανταλλάσσουμε απόψεις και φέρνουμε σε επαφή νέους από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμβάλλοντας σε έναν γόνιμο διάλογο για το μέλλον της νέας γενιάς, την ενίσχυση των φιλελεύθερων αξιών και την καταπολέμηση των διακρίσεων.