Δήλωσε συμμετοχή στο LibLab 18.4 – Φιλελευθερισμός και περιβάλλον

18.4 – Φιλελευθερισμός και περιβάλλον

Νέα Παλάτια Ωρωπού, Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

ΣΥΝΟΨΗ

Σκοπός

  • Πρόγραμμα διαλόγου για 15-20 φιλελεύθερους νέους, με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων του περιβάλλοντος.
  • Συμβολή στην κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας και των συνεπειών της προς το περιβάλλον. Αναζήτηση των φιλελεύθερων προτάσεων για αειφόρο ανάπτυξη και βιώσιμο περιβάλλον.
  • Αξιοποίηση της επίγνωσης για την προβολή λειτουργικών τρόπων προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Πρόγραμμα

Κυριακή 4 Νοεμβρίου
10:00
Καλωσόρισμα – καφές

10:30-12:00
Το περιβάλλον σήμερα. Προκλήσεις και προοπτικές.

12:00-13:30
Workshop: Οικονομία, βιομηχανία και κλιματική αλλαγή. Πώς συνδέονται και πώς επιδρούν στον φυσικό κόσμο;

14:00-15:00
Γεύμα

15:15- 17:00
Case study: Η συνθήκη των Παρισίων. Ποιά είναι η φιλελεύθερη άποψη;
Συζήτηση

17:15 – 18:00
Συμπεράσματα

 

Για δήλωση συμμετοχής παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αίτηση έως την 1/11/2018 στο: info@youngliberals.gr

*Η συμμετοχή δεν συνεπάγεται κόστος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *